ALLSPAN classic

ALLSPAN classic

ALLSPAN is officieel leverancier bij vele grote evenementen in heel Europa en werd daarmee synoniem met zuivere strooiselproducten.

De voordelen van ALLSPAN classic:

 • 100% onbehandeld zacht hout (vuren)
 • hoog strooivolume per kg
 • bijzonder goed absorberend
 • technisch gedroogd
 • hygiënische paardenbox
 • elastisch boxbed; ontziet de gewrichten
 • optimaal stofvrij gemaakt
 • aanbevolen bij luchtwegaandoeningen en allergieën
 • ondersteunt gezonde hoeven
 • minder arbeidsintensief
 • lager mestvolume

Productie

Voor de verwerking worden uitsluitend zorgvuldig geselecteerde grondstoffen gebruikt. Die bestaan voor 100% uit zacht hout en zijn gegarandeerd onbehandeld. ALLSPAN houtkrullen worden in een speciaal productieproces vervaardigd. In moderne gesloten installaties ontstaat na drogen, zeven en stofvrij maken een product dat zeer zuiver is, een optimale, gelijkblijvende kwaliteit bezit en internationaal in hoog aanzien staat.

Voordelen:

Hoefziekten

Hoefziekten

zoals rotstraal en straal- of hoefkanker ontstaan vaak door onvoldoende stalhygiëne. Mest, urine en andere irriterende substanties tasten het straalhoorn aan.

Huidontstekingen

zoals mok komen meestal voor aan het achterste deel van de kootholte.

Waarom zijn ALLSPAN houtkrullen nuttig bij hoefziekten en huidontstekingen:

 • 100% natuurproduct
 • bijzonder goed absorberend
 • bindt het vocht
 • de paarden staan zacht en droog
 • geen vreemde objecten en schadelijke stoffen
 • de box is hygiënisch
 • de Ph-waarde ligt op 7,8
 • uitwerpselen en urine kunnen goed worden verwijderd
 • bij vatbare paarden kunnen voorzorgsmaatregelen worden getroffen
 • zieke paarden kunnen gericht worden behandeld
Luchtwegaandoeningen

… of allergieën kunnen door stoffig en nat strooisel worden veroorzaakt. Factoren die dit vaak in de hand werken zijn schadelijke gassen en ammoniak.Lage hoeveelheden kunnen al de ogen en het slijmvlies van de luchtwegen prikkelen. Langdurig inademen van de bijtende gassen tast de luchtwegen van de paarden aan. Daarom is goede boxhygiëne als preventieve maatregel tegen hoesten en aandoeningen van het strottenhoofd belangrijk.

Waarom zijn ALLSPAN houtkrullen nuttig bij luchtwegaandoeningen:

 • test universiteit Hohenheim: natuurlijke reinheid van de houtkrullen
 • optimaal stofvrij gemaakt
 • gegarandeerd onbehandeld hout
 • bevatten geen schimmelsporen of plantenresten
 • het voeren is 100% controleerbaar
 • voorzorgsmaatregelen bij luchtwegaandoeningen en allergieën
 • werken ondersteunend bij reeds zieke paarden
 • een goed stalklimaat verhoogt het welzijn van het paard
 • hygiënische paardenbox
 • efficiënt uitmesten

Gebruiksadvies

Het juiste gebruik van ALLSPAN strooisel maakt dosering van de houtkrullen mogelijk en creëert de optimale hygiënische voorwaarden voor een tevreden paard.

Wij raden bij een boxgrootte van ca. 3,50 m x 3,50 m een uitstrooiing van 4-5 balen  aan (4 x 650 l balen resp. 5 x 550 l balen). Het strooivolume van de houtkrullen volstaat om het paard een zacht en comfortabel krullenbed te geven. De hoogte van de uitgestrooide houtkrullen moet ca. 25 cm bedragen. De ALLSPAN baal kan het best met een mes worden opengemaakt door een kruis in de folie te snijden. Zo kan de folie gemakkelijk naar alle kanten worden losgetrokken. De houtkrullen moeten met behulp van een mestvork worden verspreid. Het krullenbed ligt eerst nog heel los, maar wordt door het gewicht van het paard snel tot een stevige laag aangestampt. De eerste dagen behoeven alleen de paardendrollen te worden verwijderd. Daarvoor raden we een mestvork met meerdere tanden aan, zodat ALLSPAN houtkrullen zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Na het basisstrooisel moeten na 5-7 dagen de eerste natte delen met de mestvork uit het krullenbed worden gelicht en met droge krullen vanaf de rand worden aangevuld. Na 10-14 dagen wordt elke week al naar behoefte een halve tot een hele baal toegevoegd om het strooisel fris en licht te houden.

Typebeschrijving

Grondstofzacht hout onbehandeld (100% vuren)
Droogheidsgraad> 88 %
Stortdichtheidminder dan 45 kg/cbm
Zeefanalyse> 0,5 mm meer dan 99 %

Verpakking en levering

Gewichtca. 19 kg – 26 kg
Strooivolumeca. 450 – 650 Liter
Persvolumeca. 100 l, 130 l, 136 l
Verpakkinggepresst in rechteckige Ballen, verschweißt in PE-Folie