De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website berust bij::

Allspan Spanverarbeitung GmbH
Postfach 21 01 43
76151 Karlsruhe

T: +49.721.56 58 00
F: +49.721.56 58 055
eMail: info@allspan.de

Vertegenwoordigingsbevoegde persoon:
Klaus Nieth

Handelsregisternummer: HRB 3351
BTW-nr.: DE143590274

Design – Realisatie en ondersteuning

AGENTUR datenreiter
Lutz KAISER
Triefenbergweg 2a
65388 Schlangenbad-Georgenborn
T: 06129 . 5028558
E: mail@datenreiter.de
W: datenreiter.de

Gebruiksvoorwaarden – Beperking van de aansprakelijkheid – Privacybescherming

 

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze pagina’s werd samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud aanvaarden wij echter geen enkele aansprakelijkheid. Als dienstverlener zijn wij volgens § 6, lid1 MDStV en § 8 lid 1 TDG en volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor eigen content op deze pagina’s. Dienstverleners zijn echter niet verplicht om de via hen verzonden of opgeslagen externe informatie van derden te bewaken of onderzoek te doen naar omstandigheden die op een onwettige activiteit duiden. Een verplichting tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie onder de algemene toepasselijke wetgeving blijft hierdoor onverlet. Een desbetreffende aansprakelijkheid gaat echter pas in op het moment waarop kennis wordt genomen van een concrete wetsovertreding. Zodra wij kennis nemen van een relevante wetsovertreding zullen wij deze content per omgaande verwijderen.

Verwijzingen en links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, waar wij geen invloed hebben op de content. Daarom kunnen wij voor deze content op externe sites geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de via een link bereikbare website is altijd de relevante aanbieder of exploitant van die website verantwoordelijk. De via een link bereikbare websites werden op het moment waarop de link wordt aangemaakt, gecontroleerd op eventuele wetsovertredingen. Onwettige content werd op het moment, waarop de link werd aangemaakt, niet vastgesteld. Een permanente inhoudelijke controle van de via links bereikbare websites kan in alle redelijkheid niet van ons worden verwacht zonder concrete aanwijzingen met betrekking tot een wetsovertreding. Zodra wij kennis nemen van wetsovertredingen, zullen wij dergelijke links per ommegaande verwijderen.

Auteursrecht

De beheerders van de site doen hun best om te allen tijde de auteursrechten van derden in acht te nemen en om gebruik te maken van zelf opgestelde of licentievrije inhoud. De door de beheerders van de site aangemaakte content die u op deze website aantreft, valt onder het Duitse auteursrecht. Bijdragen van derden zijn als zodanig aangemerkt. De vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik die buiten de limieten van het auteursrecht vallen, vereisen de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of schepper. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor particulier gebruik en niet voor commercieel gebruikt.

Privacybescherming

Voor zover op onze websites persoonlijke gegevens verzameld worden (bijv. naam, adres of e-mailadres), gebeurt dit zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Gebruik van het aanbod en de diensten is – voor zover mogelijk – steeds mogelijk zonder opgave van tot personen herleidbare gegevens. Het gebruik door derden van de verplicht in het impressum gepubliceerde contactgegevens voor de verzending van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame of informatiematerialen wordt bij deze uitdrukkelijk als ongewenst aangemerkt. De beheerders van de website behouden zich het recht voor om in geval van toezending van niet door henzelf aangevraagde commerciële informatie – bijv. in de vorm van spam – juridische stappen te ondernemen